تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012

چگونه collation دیتابیس mssql را بدون حذف تغییر دهیم؟

تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012

در بعضی مواقع نیاز است که یک دیتابیس را درmssql  به collation  دیگری تغییر دهیم که پیشفرض سرور نباشد . مسئله ی مهم این می باشد که دیتابیس کاربر Import شده و امکان حذف و دیتابیس و ساخت مجددا آن وجود ندارد. ابتدا توسط کوئری زیر دیتابیس کاربر را به حالت single user mode  می بریم :

 

پس از مشاهده پیام Command(s) completed successfully جهت تغییر collation  کوئری زیر را اجرا می کنیم : (توجه : ما قصد داریم  collation را از SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS به SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS تغییر دهیم.)

پس از انجام عملیات پیام زیر مشاهده می شود :

 

محمد عادلی 02-220x300 تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012 MS SQL Server مدیریت سرور  mssql 2012 change collation sql server

 

سپس توسط کوئری زیر دیتابیس کاربر را به multi user mode تغییر می دهیم :

نتیجه کلی را در تصویر زیر مشاهده نمایید:

محمد عادلی 03-300x249 تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012 MS SQL Server مدیریت سرور  mssql 2012 change collation sql server

نظر بدهید

×