آرشیو برچسب تجربه

سالی که نکوست …

دلنوشته ای برای خداحافظی از سال ۱۳۹۵ و استقبال از سال ۱۳۹۶

سالی که نکوست …

        ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی/ /به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی/به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
ادامه مطلب ...

×