آرشیو برچسب لاگ های سی پنل ، لاگ cPanel

مسیر log ضرروی در Linux cPanel

یکی از مهمترین بخش ها برای پیگیری مشکلات و کنترل سرور و آشنایی با وقایع یک سرور لاگ (log) می باشد. در لیست زیر مسیر لاگ های ضروری در سرور لینوکس centos با کنترل پنل cPanel درج شده است . cPanel Installation Logs /var/log/cpanel-install-thread0.log Apache /usr/local/apache/logs/access_log /usr/local/apache/logs/error_log
ادامه مطلب ...

×